Extra ledenvergadering 1 november: hoe verder met windenergie

Door redactie op zaterdag 14 oktober 2017 om 20:46 uur
Een streep door de plannen voor windmolens in Beekbergsebroek heeft consequenties. Voor de doelstellingen van de gemeente Apeldoorn, maar ook voor de ambities van deA. Want wat betekent het wegvallen van een belangrijke pijler onder...

Streep door plan windmolens Beekbergsebroek

Door redactie op zaterdag 14 oktober 2017 om 20:44 uur
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft besloten af te zien van windmolens in Beekbergsebroek. Het plan van deA om er drie windmolens te plaatsen gaat dan ook niet door.  Met deze drie windmolens hadden we ruim...

Feitenonderzoek wijst uit: windenergie is mogelijk in Apeldoorn

Door redactie op maandag 10 juli 2017 om 19:05 uur
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft een feitenonderzoek laten uitvoeren om antwoord te krijgen op de vraag: ’In welke mate en onder welke voorwaarden en condities kan de opwekking van windenergie een bijdrage leveren aan een...

20 juni 2017 presentatie onderzoek windenergie in Apeldoorn

Door redactie op dinsdag 6 juni 2017 om 19:44 uur
Op dinsdag 20 juni a.s. presenteert de raadswerkgroep Windenergie de resultaten van het onderzoek naar windenergie in Apeldoorn. De openbare presentatie is in de raadzaal van het stadhuis, Marktplein 1 en begint om 19.00 uur....

Laat uw stem horen bij de gemeenteraad

Door redactie op maandag 2 januari 2017 om 11:42 uur
Via windenergie@apeldoorn.nl kunt u bij de onderzoekscommissie van de gemeenteraad uw mening laten horen over windmolens in Apeldoorn. De commissie onderzoekt in welke mate en onder welke voorwaarden en condities de opwekking van windenergie een...

Gemeenteraad wil onderzoek naar molens

Door redactie op vrijdag 25 november 2016 om 12:38 uur
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 24 november 2016  de motie 'Gejaagd door de wind' aangenomen. Met het aannemen van de motie heeft de raad besloten om een onderzoek in te stellen naar de consequenties van windmolens....

Wat leveren de windmolens op voor de Apeldoorners?

Door redactie op zaterdag 19 november 2016 om 19:11 uur
deA wil graag drie windmolens realiseren in het gebied Beekbergsebroek. Voorwaarde voor het plan is dat er draagvlak is bij omwonenden. Zowel de leden van deA als de gemeenteraad vinden dit belangrijk. Om invulling te...

Voor of tegen windmolens? Laat u horen.

Door redactie op zaterdag 19 november 2016 om 19:11 uur
Op 15 november 2016 heeft het college van B&W de conceptvisie van de Beekbergsebroek vastgesteld. De visie ligt nu ter inzage en t/m 4 januari 2017 kunt u een inspraakreactie geven. Ook als u voorstander bent,...

Bezoek de open dag van Windpark Nijmegen

Door redactie op dinsdag 1 november 2016 om 12:43 uur
Op zaterdag 10 december organiseert Windpark Nijmegen Betuwe van 14.00 - 17.30 uur haar eerste open dag om te vieren dat het windpark geopend is. Iedereen kan er naartoe en het bezoek is gratis. Een...

Zit u straks op de eerste rij?

Door redactie op maandag 24 oktober 2016 om 14:30 uur
Het is natuurlijk nog lang niet zover, maar stel u voor dat uw stroom straks opgewekt wordt door Apeldoornse windmolens. Dat zou toch leuk zijn? Dan ziet u echt waar uw stroom vandaan komt. Per...