Zijn molens in Beekbergsebroek wel rendabel?

In de Beekbergsebroek waait het weliswaar minder hard dan aan de kust, maar ook de Beekbergsebroek is een plek waar windmolens prima renderen. Hiervoor is het wel nodig dat de windmolens voldoende hoog zijn om genoeg wind te vangen.

Financiers geven de doorslag
De financiering van de molens zal deels via crowdfunding plaatsvinden en voor het grootste deel via een lening door de bank. Voor de crowdfunders, maar zeker voor de bank, zal gelden dat het project rendabel moet zijn. Mocht dat niet of onvoldoende het geval zijn dan zal de bank er geen geld insteken. En dan komen er geen windmolens.

Daarnaast zal de bank een goed beeld van de risico’s willen hebben. Om die reden zal er straks onder andere nog een uitgebreid windonderzoek in het gebied plaatsvinden. Dit onderzoek moet uitwijzen of het op de betreffende hoogte inderdaad voldoende hard waait.

Slagschaduw en geluid
Uit het rapport naar slagschaduw en geluid blijkt dat de windmolens ’s nachts in een stillere modus moeten draaien. Verder blijkt dat de windmolens een stilstandsvoorziening moeten hebben om te kunnen voldoen aan de afspraak van maximaal 6 uur slagschaduw per jaar.

Zowel de stilstandsvoorziening als de stillere modus betekenen minder opwek van duurzame energie en dus een lager rendement. Weliswaar een lager rendement maar met de informatie die nu bekend is, nog steeds voldoende rendement en duurzame opwek.

Voldoende hoogte
Willen de windmolens rendabel zijn dan moeten ze voldoende hoog zijn. Om deze reden zal de hoogte van de molens (ashoogte plus wiek) liggen tussen de 175 en 200 meter.
Lagere windmolens leveren op deze plek aanzienlijk minder energie op en zijn daardoor niet rendabel te exploiteren.

Posted in: Veelgestelde vragen BBB