Wie verdient er aan de molens?

De gemeente maakt kosten voor het verlenen van de vergunning. Deze kosten brengt de gemeente in rekening bij de partij die de vergunning aanvraagt. Dit heet leges. De gemeente ontvangt naast deze leges ook inkomsten vanuit de WOZ. Als de windmolens op grond van de gemeente wordt gebouwd, brengt de gemeente een opstalvergoeding in rekening. Hoe hoog de bedragen voor leges, WOZ en opstalvergoeding zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Apeldoorners die winddelen kopen

Apeldoorners kunnen straks winddelen kopen. Hiermee worden zij samen eigenaar van de molens. De winddelen leveren jaarlijks een rendement op.

Bewoners in Beekbergsebroek

Voor de bewoners van Beekbergsebroek komt er een gebiedsfonds. Dit is een ‘pot’ waar jaarlijks een deel van de opbrengst in wordt gestort. De bewoners van Beekbergsebroek kunnen gezamenlijk bepalen waar het bedrag aan wordt besteed. Het zou mooi zijn als dit een vorm van energiebesparing of duurzame energie is, maar dat beslissen de bewoners zelf. Bij drie windmolens gaat deA op dit moment uit van in totaal €15.000,- per jaar. Dit bedrag is nog onder voorbehoud.

Direct omwonenden

Voor de direct omwonenden (de afstand is nog te bepalen) is er een aanvullend bedrag beschikbaar. Dit staat dus los van het gebiedsfonds. Bij drie windmolens gaat deA uit van een bedrag van circa € 15.000,- per jaar. Bij een gehanteerde grens van 500 meter tot de molens gaat het om 10 tot 15 woningen die een financiële bijdrage ontvangen. Het gaat hierbij dus niet om ‘verdienen’, maar om een aanvullende tegemoetkoming.

Grondeigenaren

Eigenaren van de grond waar de windmolens op komen te staan ontvangen een opstalvergoeding.

deA

De Apeldoornse energiecoöperatie is mede initiatiefnemer van het windpark. De kosten die deA op dit moment maakt voor bijvoorbeeld bijeenkomsten, de website en de nieuwsbrief, zijn voor risico van deA. Als de windmolens er komen, zal deA verdienen aan de verkoop van de stroom van de molens.

De Wolff Nederland Windenergie

De Wolff is samen met deA de ontwikkelaar voor het windmolenpark. De kosten die nu al gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor onderzoeken, worden betaald door de Wolff. Op het moment dat de windmolens er komen, worden deze kosten alsnog aan de Wolff vergoed. Als de molens er niet komen, zijn de gemaakte kosten een verliespost voor de Wolff.

Gemeente Apeldoorn

De gemeente maakt kosten voor het verlenen van de vergunning. Deze kosten brengt de gemeente in rekening bij de partij die de vergunning aanvraagt. Dit heet leges. De gemeente ontvangt naast deze leges ook inkomsten vanuit de WOZ. Als de windmolens op grond van de gemeente wordt gebouwd, brengt de gemeente een opstalvergoeding in rekening. Hoe hoog de bedragen voor leges, WOZ en opstalvergoeding zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Posted in: Veelgestelde vragen BBB