Gemeente Apeldoorn organiseert informatieavond op 22 juni 2016

Op woensdag 22 juni 2016 organiseert gemeente Apeldoorn een inloopbijeenkomst voor de bewoners van Beekbergsebroek, de zuidkant van de Maten en een deel van Kayersmolen Zuid. De gemeente heeft de bewoners afgelopen week per brief uitgenodigd.

Locatie: CSG De Heemgaard aan de Heemradenlaan 125 in Apeldoorn.

Tijdstip: De bewoners zijn op elk tijdstip tussen 17.00 en 20.30 uur welkom.

Simulatieronde


Onderdeel van het nieuwe plan voor Beekbergsebroek is het plaatsen van drie windmolens. Voor vijf buurten in de Maten en de Beekbergsebroek is er een computersimulatie voor windmolens gemaakt. Deze simulatie geeft vanaf verschillende plekken een idee van de zichtbaarheid van de turbines. Per buurt heeft de gemeente een half uur gereserveerd voor een filmpje en het stellen van vragen over de getoonde beelden. Bezoekers kunnen na de simulatieronde ook vragen over windenergie stellen. deA is uiteraard ook aanwezig.

De simulatierondes zijn gereserveerd voor alleen de bewoners van het betreffende gebiedsdeel. De gemeente vraagt bezoekers hiermee rekening te houden zodat er voor iedereen ruimte is. Aanmelding voor de simulatie is niet nodig. Op bijgevoegd kaartje staan de buurten.

De rondetijden zijn als volgt:

1. 17.00 uur – 17.25 uur
2. 17.30 uur – 17.55 uur
3. 18.00 uur – 18.25 uur
4. 18.30 uur – 18.55 uur
5. 19.00 uur – 19.25 uur
6. 19.30 uur – 20.30 uur

Bijlage kaart Beekbergsebroek