7 juli: presentatie Gebiedsvisie aan gemeenteraad

Gemeente Apeldoorn heeft een concept Gebiedsvisie gemaakt voor de Beekbergsebroek. Op donderdag 7 juli 2016 wordt deze Gebiedsvisie besproken met de gemeenteraad. De Gebiedsvisie laat zien welke plekken in Beekbergsebroek aangewezen worden voor duurzame energie, recreatie en natuur. U kunt hierbij aanwezig zijn, de bijeenkomst is openbaar. De bijeenkomst vindt plaats in de Raadzaal, van 19.00 – 19.45 uur.