Laat uw stem horen bij de gemeenteraad

Via windenergie@apeldoorn.nl kunt u bij de onderzoekscommissie van de gemeenteraad uw mening laten horen over windmolens in Apeldoorn. De commissie onderzoekt in welke mate en onder welke voorwaarden en condities de opwekking van windenergie een bijdrage kan leveren aan een energieneutraal Apeldoorn. Het is belangrijk om uw stem te laten horen, ook als u vóór de komst van de molens bent.

Met het onderzoek wil de gemeenteraad meer inzicht krijgen in de kansen en de kaders van windenergie. Het onderzoek wordt in gang gezet naar aanleiding van de reacties op de plannen van deA voor de drie windmolens in Beekbergsebroek. De onderzoekscommissie heeft inmiddels met diverse belanghebbenden (waaronder deA) gesproken over de onderzoeksopzet en de onderzoeksvragen. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt een extern onderzoeksbureau ingezet voor het vervolg van het onderzoek. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn.

Uitgangspunten van deA

Als er in Apeldoorn windmolens komen, wil deA dit graag samen met de inwoners en ondernemers in Apeldoorn oppakken. Met elkaar willen we eigenaar worden van de molens, zodat we invloed hebben op regels, afspraken en de opbrengst van de molens. Op de website www.de-A.nl/windmolens leest u hoe iedereen mee zou kunnen doen.