Natuur & Milieu vertelt over wind

Windenergie is de komende 20 jaar een van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland. Maar er zijn ook vragen, bijvoorbeeld over overlast van windmolens, inpassing in het landschap en de kosten van windenergie. Op de website van Natuur & Milieu vindt u informatie, vragen en antwoorden en ervaringen van bewoners met windmolens op land.