Waarom windmolens?

deA kiest voor duurzame energie voor Apeldoorn. Om iedereen van groene energie te voorzien, hebben we verschillende bronnen nodig: zonne-energie, energie uit bio-vergisting, maar ook windenergie. Omdat windmolens goed zichtbaar zijn in het landschap, roept deze vorm van energie ook vragen op. Toch wil deA de mogelijkheden onderzoeken voor wind, hier leggen we uit waarom.

Duurzame ambities van Nederland

Nederland wil het percentage duurzame energie laten groeien: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Dit doel kan gehaald worden met de inzet van onder andere windmolens. In 2023 moeten windmolens ongeveer 8 miljoen huishoudens voorzien van duurzame energie. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Duurzame ambities van Apeldoorners

deA staat voor duurzame energiecoöperatie Apeldoorn. Ons doel is om het gebruik van vervuilende, fossiele brandstoffen te vervangen voor schone, duurzame bronnen. Wij willen de aarde graag behouden en willen dit vraagstuk niet voor ons uitschuiven en niet bij anderen neerleggen. Wij willen hieraan lokaal, dicht bij huis een bijdrage aan leveren. Dat kan op allerlei manier en dat doen wij ook. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op basisscholen, zonnepanelen voor particulieren, een groot zonnepark op de Ecofactorij en het leveren van duurzame energie die in Apeldoorn is opgewekt. Mooie projecten waarmee we met elkaar steeds meer duurzame energie opwekken. Nu heeft Apeldoorn de kans om weer een stap te zetten in het opwekken van meer duurzame energie. Een behoorlijke stap en wel met het plaatsen van windmolens in Beekbergsebroek. Deze kans willen wij niet voorbij laten gaan. deA vindt het echter wel een voorwaarde dat het plaatsen van de windmolens in harmonie gebeurt met de omgeving, ofwel de mensen die er wonen. Daarom noemen we de windmolens ook burgerwindmolens. deA hanteert daarbij drie principes:

  • bij voorkeur worden de Apeldoorners zelf samen eigenaar van de molens
  • alle Apeldoorners moeten kunnen profiteren van de windmolens
  • wie dichterbij de molens woont, kan meer profiteren dan wie verder weg woont

Met deze principes denken wij dat het mogelijk is om op een verantwoorde manier te kiezen voor windenergie. Wij zijn en blijven graag in gesprek met iedereen, zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar de mogelijkheden en we toch met elkaar de stap kunnen maken van fossiele brandstoffen naar schone energie.