Windmolens ‘ervaren’  in Deventer

Op zaterdag 12 maart hebben we met bewoners van Beekbergsebroek, een aantal dorps- en wijkraden en politieke partijen een bezoek gebracht aan de windmolen in Deventer. Jan de Vries van Deventer Energie heeft verteld over het proces, de samenwerking met de gemeente, de omwonenden en de bewoners van Deventer.

Op bezoek bij de buren

Afgelopen periode is er veel gesproken over het plaatsen van windmolens in Beekbergsebroek. Er zijn inloopavonden geweest, er zijn keukentafelgesprekken gevoerd met de bewoners en er is met raadsfracties en dorps- en wijkraden gesproken. Na al dat gepraat, vonden we het hoog tijd om nu een windmolen te gaan ‘ervaren’. Dat mochten we doen bij onze buren in Deventer.

Op verschillende afstanden kijken en luisteren

De excursie werd op de Ecofactorij ingeleid door Jorrit Visser van De Wolff Nederland Windenergie en Arien Scholtens van deA. Daarna stapte het gezelschap in de bus. Bij de windmolen werden we ontvangen door Jan de Vries. Hij gaf een uitgebreide toelichting en beantwoordde alle vragen van de deelnemers. Ook konden we een kijkje nemen in de molen. Daarna heeft het gezelschap op een afstand van resp. 300 en 500 meter kunnen luisteren en kijken naar de molen zodat zij het geluid en het zicht op de molen ook op die afstand konden ervaren. De excursie werd afgesloten met een broodje op de Ecofactorij.

molen deventer