Voor of tegen windmolens? Laat u horen.

Op 15 november 2016 heeft het college van B&W de conceptvisie van de Beekbergsebroek vastgesteld. De visie ligt nu ter inzage en t/m 4 januari 2017 kunt u een inspraakreactie geven. Ook als u voorstander bent, kunt u zich met een (schriftelijke) inspraakreactie laten horen. De reacties worden verwerkt in de Gebiedsvisie. De visie en de reacties worden in januari 2017 aangeboden aan de gemeenteraad die er vervolgens een besluit over zal nemen. Op 12 december is er in de raadzaal van het stadhuis van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond.

Meer informatie over de Gebiedsvisie en de inspraakmogelijkheden