Weilanden 335x2142014

Nadat het bedrijventerrein in Beekbergsebroek definitief niet doorging, heeft de gemeente Apeldoorn in 2014 de samenleving gevraagd om met suggesties te komen voor de invulling van Beekbergsebroek. De gemeente had namelijk al veel grond aangekocht en zocht daar een goede invulling voor.

Op de vraag van de gemeente Apeldoorn heeft deA, samen met vier andere partijen, een plan ingediend voor Energiebeleving Beekbergsebroek. Onderdeel van het plan zijn drie windmolens, gebaseerd op de Windvisie (geschreven door een werkgroep van 20 leden van deA). Dit plan is op hoofdlijnen door de gemeenteraad omarmd.

2015

In januari 2015 heeft de raad ingestemd met de ontwikkelrichting ‘duurzame energie, recreatie en natuur’. Daarbij kregen de initiatiefnemers van het plan de opdracht mee zelf draagvlak te verwerven voor het plan. deA heeft onder andere gesprekken gevoerd met de bewoners van Beekbergsebroek, dorps- en wijkraden en de politieke partijen. Ook is er een excursie georganiseerd naar de windmolens in Deventer. Van de gesprekken met de bewoners in Beekbergsebroek is een verslag gemaakt.

2016

Ondertussen maakt de gemeente Apeldoorn een gebiedsvisie, waarin duidelijk wordt welk gedeelte geschikt is voor duurzame energie, waar recreatie en waar natuur kan en mag komen. Op 22 juni 2016 heeft de gemeente de inwoners van Beekbergsebroek, de zuidkant van de Maten en Kayersmolen uitgenodigd op de Heemgaard om het concept van de gebiedsvisie te bekijken. Bezoekers konden tevens, aan de hand van een computersimulatie, het zicht op de molens en mogelijke slagschaduw van de molens bekijken.

Op 7 juli 2016 is het concept van de gebiedsvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst is er een filmpje getoond waarin u in vogelvlucht over de Maten en de Beekbergsebroek gaat. Ondertussen kunnen de bewoners van de zuidkant van de Maten nog steeds een persoonlijk gesprek aanvragen via info@de-A.nl.

Tijdens de gesprekken met alle betrokkenen is gebleken dat er behoefte is aan meer informatie over het geluid en mogelijke slagschaduw van de molens. deA en De Wolff Nederland Windenergie hebben daarom een onderzoek laten uitvoeren door Pondera Consult. Het rapport hiervan kunt u downloaden. Omdat het rapport nogal technisch van aard is, hebben wij tevens een samenvatting gemaakt. De bewoners van Beekbergsebroek hebben de samenvatting per post ontvangen. Zij zijn tevens uitgenodigd per brief om te komen praten over de uitkomsten van het rapport.

Op 15 november 2016 heeft het college van B&W ingestemd met de concept Gebiedsvisie Beekbergsebroek en de visie vrij gegeven voor inspraak. T/m 4 januari 2017 kunnen Apeldoorners een inspraakreactie geven.

deA heeft een notitie Draagvlak en betrokkenheid opgesteld. In deze notitie zijn de uitgangspunten geformuleerd voor participatie en compensatie. De leden van deA hebben tijdens de leden vergadering op 17 november 2016 ingestemd met de notitie.

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 24 november 2016 de motie ‘Gejaagd door de wind’ aangenomen. Met het aannemen van de motie heeft de raad besloten om een onderzoek in te stellen naar de consequenties van windmolens.

2017

De onderzoekscommissie van de gemeenteraad heeft haar werkwijze bepaald. Inwoners kunnen hun mening kenbaar maken via windenergie@apeldoorn.nl. Het is de bedoeling dat het onderzoek voor de zomer 2017 wordt afgerond en dat de gemeenteraad daarna een beslissing neemt over de molens in Beekbergsebroek.

In juni is het Feitenonderzoek afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat windenergie mogelijk is in de gemeente Apeldoorn. Afhankelijk van de voorwaarden die de gemeenteraad stelt, kunnen er tot 65 windmolens geplaatst worden.

Inwoners kunnen tot 20 september reageren op het rapport. Dit kan via de mail van de onderzoekscommissie: windenergie@apeldoorn.nl. Daarna is de planning als volgt:

  • 21 september: de gemeenteraad houdt een hoorzitting over windenergie in Apeldoorn
  • 4 oktober: de raad stuurt de inspraaknota en een concept-raadsopdracht naar het college van burgemeester en wethouders
  • 26 oktober: politieke behandeling van het rapport (politieke markt)
  • 9 november: de raad neemt besluit over kaderstelling (raadsvergadering)
  • November 2017 – voorjaar 2018: uitwerking door chet ollege van burgemeester en wethouders