Windmolens Beekbergsebroek
De leden van deA (Apeldoorners) vinden het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen achter ons laten en dat we overgaan op schone energie. Om dat te realiseren moet er meer duurzame energie opgewekt worden en hebben we alle bronnen nodig: zon, vergisting van biomassa en wind.

Windmolens wekken grote hoeveelheden schone energie op. Daarom werken we momenteel aan een plan voor van drie windmolens in Beekbergsebroek, onder voorbehoud van draagvlak en participatiemogelijkheden, zodat de windmolens goed zijn voor Beekbergsebroek en Apeldoorn.

Met elkaar in gesprek

Naast het feit dat deA dus graag windmolens zou zien in Apeldoorn, begrijpen we ook dat het plaatsen van windmolens vragen kan oproepen. De molens zijn groot, geven slagschaduw en maken geluid. Er zijn dus ook nadelen. Daarom vindt deA het belangrijk om met elkaar te zoeken naar een optimale plek en te praten over een goede verdeling van lusten en de lasten. In dat proces zitten we nu.

Ambities van Nederland

Het initiatief van deA staat niet op zichzelf. Heel Nederland staat voor de opgave onze energievoorziening te verduurzamen en te zorgen dat we ook op termijn betaalbaar en comfortabel kunnen wonen en werken. Internationaal (klimaatakkoord Parijs) en nationaal zijn afspraken gemaakt. Doelstelling is dat de provincie Gelderland in 2020 voor minimaal 140.000 huishoudens windenergie opwekt (230,5 MegaWatt). Dit betekent dat er nog 51 windmolens extra nodig zijn in heel Gelderland, naast windturbines op de Noordzee.

Contact

De plannen zijn nog in ontwikkeling. De gemeenteraad van Apeldoorn moet nog beslissen of de windmolens er daadwerkelijk komen. Omwonenden, organisaties en andere belangstellenden die meer willen weten of mogelijk willen aansluiten kunnen contact opnemen met deA via info@de-A.nl of tel.nr. (055) 368 33 66.